De extremen

in ons weer
Het klimaat in Nederland verandert. Of lijkt dat alleen maar zo? We zetten de feiten en cijfers op een rij én bekijken hoe belangrijke infrapartijen zich op extremer weer voorbereiden.
2 Feiten en cijfers
Lees verder
De zomer van 2018 was de heetste zomer in eeuwen. Nederland ging gebukt onder de enorme droogte. In januari sloegen fikse stormen de daken van huizen en 17 maart van dit jaar was de koudste ooit gemeten. Het Nederlandse klimaat lijkt er een van extremen te worden. Die weersomstandigheden hebben impact op onze mobiliteit. Er hoeft maar een bui te vallen en de Nederlandse snelwegen lichten rood op van de remlichten. Wegen scheuren en asfalt smelt door aanhoudende droogte. Meer werk aan de winkel voor Rijkswaterstaat dus.

Trends in animaties

Als we op ons gevoel mogen vertrouwen, is dat klimaat niet meer hetzelfde als 100 jaar geleden. Maar is dat ook echt zo? We doken in de metingen van het KNMI tussen 1900 en nu. Hoe ontwikkelde het aantal regendagen zich, valt er nu meer regen dan vroeger en tellen we ook meer zomerse en tropische dagen?

Tekst gaat door onder de animaties.

Regen­dagen
Minimaal 0,3 millimeter regen
Zomerse
dagen
Meer dan 25 graden
Tropische
dagen
Meer dan 30 graden
Extremer weer, meer incidenten

‘Het extremer wordende weer heeft grote impact op de dagelijkse praktijk van onze klanten in de vitale infrastructuur’, weet Vera Bánki, Business Strategy Manager Incident- en Crisismanagement bij Geodan. ‘Neem Alliander; dat moet niet alleen reageren op de ‘eigen’ incidenten als gevolg van bijvoorbeeld hevige storm of regenval, zoals kabelbreuken of een overstroming in een transformatorhuisje. Het moet ook adequaat inspringen op de gevolgen daarvan bij haar klanten, zoals stroomuitval bij kwetsbare objecten zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Of denk aan spoorbedrijven, de waterschappen en de bergingsbedrijven die bij extreme weersomstandigheden altijd extra maatregelen moeten treffen om onze infrastructuur begaanbaar te houden.’

Hoe kwetsbaar is onze infrastructuur?

Hoe gaat Rijkswaterstaat, beheerder van deze wegen, om met het veranderde weer dat steeds meer uitschieters lijkt te kennen? Angela Vlaar is projectleider klimaatbestendige netwerken. Ze vertelt hoe Rijkswaterstaat zich hier op voorbereidt: ‘Natuurlijk hoort bij wegbeheer ook dat je de kwetsbaarheid ervan onderzoekt. Dus bekijken we welke externe factoren invloed hebben. Weerextremen horen daar ook bij. Dat doen we vanuit het project “Klimaatbestendige Netwerken”, waarmee we in 2020 in kaart gebracht willen hebben hoe kwetsbaar we zijn voor wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Dit doen we vanuit onze rol binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie dat ervoor moet zorgen dat we Nederland in 2050 klimaatbestendig én waterrobuust hebben ingericht. Zodat we zo min mogelijk schade ondervinden door hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.’

Stresstest

Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk doen mee met het programma Ruimtelijke Adaptatie. Om te beginnen brengen ze kwetsbaarheden in kaart van bijvoorbeeld woonwijken, rioleringen en – in het geval van Rijkswaterstaat – aan de infrastructuur. Vlaar: ‘Dat doen we met een stresstest die speciaal hiervoor is ontwikkeld. Dit jaar onderwerpen we eerst bepaalde wegdelen aan die test om er ervaring mee op te doen. Daarna volgt het volledige wegennet. De resultaten van de stresstest geven inzicht in de maatregelen die we moeten nemen om de Nederlandse infrastructuur te beschermen tegen de invloed van extreem weer. Daarbij werken we intensief samen met onder andere kennisinstituten en partners.’