3
van 6
Data decides

Als God
in Haarlem, Zijtaart of Lent…

We zetten de feiten op een rij en laten de data bepalen. Dit is de beste woonwijk van Nederland!
Lees verder

Woonzoeker

Selecteer alle factoren voor de beste woonwijk van Nederland. En ga daarna zelf met de data aan de slag. Kies minstens 3 voorkeuren en ontdek wat voor jou de beste woonwijken zijn!
Prijs van een huis (WOZ-waarde)
Wonen bij groen of water
Dicht bij voorzieningen wonen
Wonen bij je werk
Woningkwaliteit
Legenda
Goede woonwijk Betere woonwijk Beste woonwijk
4 minuten


Nederland telt 7,7 miljoen woningen. Vrijstaand, tussen het groen of juist driehoog achter. In het stadshart of ver buiten het dorp. We wonen op allerlei manieren, op de meest uiteenlopende plekken. En natuurlijk: iedereen heeft andere wensen. Maar wat is nu feitelijk de beste plek om te wonen? Wij analyseren en combineren 5 factoren die voor iedereen belangrijk kunnen zijn en laten de data de beste woonwijk aanwijzen.
Data verdiepen
Data kunnen onze kennis verrijken of juist oude ideeën aan het wankelen brengen. Wie slim relevante locatiedata ontsluit en intelligente kruisverbanden kan leggen, komt tot nieuwe inzichten. Zoals waar we willen wonen. We gebruiken de schat aan locatiedata die we hebben, van groen of water in de woonwijken tot de aanwezigheid van fijnstof, om de beste woonwijk van Nederland aan te wijzen.
Maar smaken verschillen
Uiteraard: home is where the heart is. Niemand zal zijn keuze voor een nieuwe woonplaats alleen overlaten aan een reeks koele getallen. Wonen is een gevoelskwestie, voor iedereen anders. En wat voor de een de gedroomde plek is, daar wil de ander eigenlijk zo snel mogelijk weg. Toch kunnen locatiedata wel degelijk helpen om woonideeën kracht bij te zetten of juist te ontkrachten. Beleidsmakers, architecten en ontwikkelaars kunnen met behulp van locatiedata betere beslissingen maken. Bijvoorbeeld over waar een volgende woonwijk moet komen. Of hoe een bestaande buurt beter te maken. Zo wordt wonen naast een gevoels- ook een verstandskwestie!

Lent

De beste woonwijk is Lent, een nieuwbouwwijk ten noorden van Nijmegen. Deze wijk scoort maximale punten voor woningwaarde en woningkwaliteit en een ruime voldoende voor bereikbaarheid, voorzieningen en groen.
Hubert Bruls,
burgemeester van Nijmegen
“Mooi om te horen dat ook anderen ontdekken wat veel Nijmegenaren al weten: dat Lent een mooie plek is om te wonen. Mede vanwege grote veranderingen, zoals nieuw groen en water, staat het stadsdeel ook bij ons bekend als een prima locatie. De gemeente Nijmegen werkt hard aan het doorlopend verbeteren van onze stad. Goed om te constateren dat dit zijn vruchten afwerpt.”

Over de factoren

Alle 5 factoren scoren via een ranking een rapportcijfer 1 tot en met 10.
1. Woningwaarde
We berekenden per buurt de WOZ-waarde per m2 woonoppervlak. We gaan verder uit van de gemiddelde Nederlander, wat betekent dat de WOZ-waarde die het dichtst bij het gemiddelde ligt, hoger wordt gewaardeerd dan woningen met een heel hoge of lage WOZ-waarde.
2. Ruim en groen wonen
Hoe meer ruimte en groen er in en rond een buurt is, hoe beter. De aanwezigheid van open water wordt ook als positief ervaren. Nabijheid van snelwegen wordt vanwege fijnstof en geluid als negatief meegeteld. Dit geldt ook voor bedrijventerreinen.
3. Wonen bij voorzieningen
In het datamodel hebben we gekozen voor een combinatie van dagelijkse en vrijetijdsvoorzieningen. Beide bepalen het voorzieningenniveau. Vrijetijdsvoorzieningen zijn vooral te vinden in de binnensteden, dagelijkse voorzieningen ook in de woonwijken.
4. Wonen bij je werk
De mate van bereikbaarheid is gebaseerd op de gemiddelde reisafstand van de Nederlandse werknemer. Dit is door de jaren heen een stabiele afstand (22 km). Buurten scoren hoog als er binnen deze afstand (over de weg) veel bedrijvigheid is.
5. Woningkwaliteit
Bepaalde bouwstijlen en periodes worden over het algemeen verschillend beoordeeld. Zo worden moderne woningen hoger gewaardeerd en worden woningen uit de wederopbouwperiode lager gewaardeerd. Daarnaast hebben de meeste mensen een voorkeur voor laagbouw.
Dit onderzoek naar de ideale woonlocatie hebben we gebaseerd op eigen datasets en open data die onze experts hebben gecombineerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd.